INFORMACJA

o prawach autorskich i warunkach udostępniana zdjęć

O

 1.  Rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora, szczególnie do celów komercyjnych jest surowo zabronione.
 2.  Publikacja zdjęć bez zgody autora, szczególnie w celach komercyjnych, wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej.
 3.  Wysłanie do autora zdjęcia prośby o zgodę na publikację do chwili jej wydania nie oznacza automatycznej zgody na publikację bądź jakiekolwiek rozpowszechnianie zdjęć.
 4. Wyrażam wstępną zgodę na publikację zdjęć poza celami komercyjnymi (na osobistym koncie zawodnika na Facebooku lub Instagramie) z podpisem autora. 
 5.   Publikacja nie może w żaden sposób godzić w dobre imię osób postronnych i być wykorzystywana w celach obraźliwych, czy w jakikolwiek sposób zniesławiających inną osobę.
 6.  Publikacja zdjęć w celach komercyjnych (m.in. portale internetowe, kluby sportowe i inne media drukowane bądź elektroniczne) wymaga każdorazowego wyrażenia zgody na publikację.
 7.  Kategorycznie zabronione jest publikowanie zdjęć do celów komercyjnych bez wskazania autora zdjęcia, jak również wprowadzania w błąd co do autorstwa poszczególnych fotografii.
 8.  Pobieranie zdjęć umieszczonych w miejscach, w których zgoda na publikację została wyrażona w celach publikacji w innych miejscach jest zabroniona.
 9.  Publikacja zdjęcia w celach komercyjnych możliwa jest wyłącznie na wcześniej uzgodnionych z autorem zdjęcia zasadach.
 10.  Podmiot, który uzyskał zgodę na publikację w celach komercyjnych nie jest uprawniony do udzielania sublicencji na publiczne wykorzystanie zdjęć. Każda zgoda na dalszą publikację musi być uzgodniona z autorem.
 11.  Zgoda na publikację musi być każdorazowo wydana i uzgodniona z autorem zdjęcia. Wydanie zgody na konkretną publikację zdjęcia nie upoważnia do kolejnych publikacji zdjęć (o ile nie zostało to wyraźnie ustalonee z autorem).
 12.  Zdjęcia wykorzystywane do publikacji nie mogą być w jakikolwiek sposób modyfikowane, czy też w jakikolwiek sposób obrabiane przez przedstawiciela podmiotu publikującego zdjęcie. Każda modyfikacja zdjęcia przed publikacją musi być uzgodniona z autorem i uzyskać jego akceptację.
 13.  W przypadkach, które nie zostały ujęte wśród powyższych zasad obowiązują zasady powszechnie obowiązujące w Polskim prawie.
 14.  Podmiot niestosujący się do powyższych wytycznych może być pociągnięty do odpowiedzialności, zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), jak również innymi obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 15.  Poszczególne zapisy mogą być zmienione. Podmiot publikujący musi się zastosować do aktualnie obowiązujących zasad.